CERTYFIKAT ISO NORMY ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Ukoronowaniem wytężonej pracy oraz jakości świadczonych usług Spółka uzyskała CERTYFIKAT ISO zgodny z wymaganiami norm  ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych , telekomunikacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych , robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków , prefabrykacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej oraz działalności w zakresie specjalistycznego projektowania .