Realizacje

Nowy kontrakt na realziację stacji transformatorowej.

W ramach realizowanych prac zostaną wykonane i dostarczone rozdzielnica SM6, tarnsformatory suche o mocy 1250kVA, rozdzielnica główny typu Prisma P oraz dodatkowo w ramach realizowanego zadania wykonamy również rozbudowę oświetlenia hali.