Realizacje

Symetrium news 2020

W ostatnim czasie udało nam się pozyskać ciekawą realizację w Katowicach, w zakresie systemu automatyki BMS zrealizujemy akademik BASECAMP dla Generalnego Wykonawcy firmy Mostostal Warszawa.

Drugą realizacją pozyskaną w podobnym zakresie prac, w ostatnim czasie, jest trzeci budynek realizowany przez firmę BUMA Tertium Business Park w Krakowie.

 

Równocześnie, staramy się podnosić kompetencje naszych pracowników oraz naszej firmy. Uzyskaliśmy jako SYMETRIUM Koncesję wydaną przez MWSiA na wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Otrzymaliśmy także po odbyciu cyklu szkoleń z zakresu systemów sygnalziacji pożaru certyfikat autoryzacji partnerskiej Schrack Seconet.

Jesteśmy przekonani iż dalszy zrównoważony rozwój i inwestycje w nowe obszary działania, pomogą nam w osiąganiu kolejnych sukcesów.