Zmiana siedziby SYMETRIUM

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 08 grudnia 2021  roku nastąpiła zmiana adresu

siedziby Spółki SYMETRIUM  Sp. z o.o. Nowy adres siedziby firmy to:

  1. Krakowska 280, bud. 200 , 32-080 Zabierzów

Zmianie ulega również numer stacjonarny telefonu do siedziby Spółki. Aktualny

numer telefonu firmy to:

tel.:    124447945

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.