Realizacje

Symetrium news 2020

Symetrium news 2020

W ostatnim czasie udało nam się pozyskać ciekawą realizację w Katowicach, w zakresie systemu automatyki BMS zrealizujemy akademik BASECAMP dla Generalnego Wykonawcy firmy Mostostal Warszawa. Drugą realizacją pozyskaną w podobnym zakresie prac, w ostatnim czasie, jest...
Nowe realizacje Symetrium

Nowe realizacje Symetrium

Obiektem realizowanym w Gliwicach, w zakresie systemu automatyki BMS jest rozbudowywana fabryka Grupy PSA Opel. W ramach obecnej rozbudowy powstanie hala malarni, która jest realizowana przez Generalnego Wykonawcę firmę Adamietz. Drugą pozyskaną przez firmę Symetrium...
Szpital MSWiA w Rzeszowie – nowa realizacja SYMETRIUM!

Szpital MSWiA w Rzeszowie – nowa realizacja SYMETRIUM!

W ramach realizowanego kontraktu zostaną wykonane przez naszą firmę następujące instalacje: system sygnalizacji pożaru i oddymiania, system przyzywowy, okablowanie strukturalne wraz z dostawą elementów aktywnych, system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania oraz...
Nowy kontrakt na realziację stacji transformatorowej.

Nowy kontrakt na realziację stacji transformatorowej.

W ramach realizowanych prac zostaną wykonane i dostarczone rozdzielnica SM6, tarnsformatory suche o mocy 1250kVA, rozdzielnica główny typu Prisma P oraz dodatkowo w ramach realizowanego zadania wykonamy również rozbudowę oświetlenia...
Unity Center – prestiżowa realizacja!

Unity Center – prestiżowa realizacja!

W ramach realizowanych prac zostaną wykonane kompleksowo 4 stacje energetyczne, rozdzielnie główne SN wyposażone łącznie w 8 transformatorów 800, 1000 i 1600kVA. Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż obiekt ten stanie się zapewne biznesową wizytówka Krakowa oraz...