Realizacje

Miejska Energetyka Cieplna – Ostrowiec Świętokrzyski

Zakres prac:

  • Projekt Wykonawczy
  • Wykonanie retrofiru dwóch wyłączników APU 1000A w polach zasilającym i sprzęgłowym rozdzielni S4 500V Ciepłowni MEC.
  • Wykonanie modernizacji celek sprzęgłowych sn w rozdzielni S4 6kV w Ciepłowni MEC.