Realizacje

Oczyszczalnia Ścieków – Skoczów

Zakres prac:

  • Wykonanie projektu układu Samoczynnego Załączania Rezerwy
  • Zaprogramowanie układu SZR
  • Wykonanie układu SZR
  • Rozruch układu SZR